.

اعضاء هیئت مدیره انجمن، دور اول مرحله اول

ردیف

تصویر

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

1 alt

شهباز حسن پور

 

رئیس هیئت مدیره
2 حمید یوسفی زرندی

حمید یوسفی زرندی

 

نایب رئیس
3 alt

محمدرضا بنی واهب

 

دبیر
4 ابوالفضل برسی پور

ابوالفضل برسی پور

 

خزانه دار
5 alt

فرهاد سعدلو پاریزی

 

منشی
6 alt

علی اکبر صاحب قلم

 

بازرس
7 محمدجواد وکیلی

محمدجواد وکیلی

 

بازرس
8  

مجید برومند

 

بازرس

 

اعضاء هیئت مدیره انجمن، دور اول مرحله دوم

ردیف

تصویر

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

1 حمید یوسفی زرندی حمید یوسفی زرندی رئیس هیئت مدیره
2 alt فرهاد سعدلو پاریزی نایب رئیس
3 alt محمدرضا بنی واهب دبیر
4 ابوالفضل برسی پور ابوالفضل برسی پور خزانه دار
5 alt کامیار نیک پور منشی
6 alt علی اکبر صاحب قلم بازرس
7 مجید برومند بازرس
8 محمدجواد وکیلی محمدجواد وکیلی بازرس

 

اعضاء هیئت مدیره انجمن، دور دوم

ردیف

تصویر

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

1 حمید یوسفی زرندی حمید یوسفی زرندی رئیس هیئت مدیره
2 alt فرهاد سعدلو پاریزی نایب رئیس
3 alt محمدرضا بنی واهب دبیر
4 ابوالفضل برسی پور ابوالفضل برسی پور خزانه دار
5 alt کامیار نیک پور منشی
6 alt علی اکبر صاحب قلم بازرس
7 alt عباس چنگیزی بازرس
8 محمدجواد وکیلی محمد جواد وکیلی بازرس

 

اعضاء هیئت مدیره انجمن، دور سوم مرحله اول

ردیف

تصویر

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

1 حمید یوسفی زرندی حمید یوسفی زرندی رئیس هیئت مدیره
2 ابوالفضل برسی پور ابوالفضل برسی پور نایب رئیس
3 alt کامیار نیک پور دبیر
4 سید مهران عالم زاده سید مهران عالم زاده خزانه دار
5 محمدجواد وکیلی محمد جواد وکیلی منشی
6 alt عباس چنگیزی بازرس
7 حمیدرضا تحسینی بازرس
8 محسن چنگیزی محسن اسدی بازرس

 

 

اعضاء هیئت مدیره انجمن، دور سوم مرحله دوم

ردیف

تصویر

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

1 alt حمید یوسفی زرندی رئیس هیئت مدیره
2 ابوالفضل برسی پور ابوالفضل برسی پور نایب رئیس
3 سید مهران عالم زاده سید مهران عالم زاده دبیر
4 محمدجواد وکیلی محمدجواد وکیلی خزانه دار
5 alt کامیار نیک پور منشی
6 alt امان ا... صابری قائم مقام دبیر
7 alt عباس چنگیزی بازرس
8 حمیدرضا تحسینی بازرس
9 محسن چنگیزی محسن اسدی بازرس

 

 

 

اعضاء هیئت مدیره انجمن، دور چهارم

 

ردیف

تصویر

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

1 alt حمید یوسفی زرندی رئیس هیئت مدیره
2 محمدجواد وکیلی محمدجواد وکیلی نایب رئیس
3 سید مهران عالم زاده سید مهران عالم زاده دبیر
4 alt کامیار نیک پور خزانه دار
5 alt آقای مهندس افشین اسفندیار پور منشی
6 امان الله صابری امان ا... صابری قائم مقام دبیر 
7 alt آقای مهندس علیرضا اوحدی بازرس
8 محسن چنگیزی محسن اسدی بازرس
9 آقای محمد قنبری بازرس

 

 

.

کلیه حقوق وب سایت نزد انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان کرمان محفوظ می باشد